Rzeczoznawca Majątkowy z długoletnim doświadczeniem na rynku nieruchomości.
Szerokie spojrzenie na zagadnienie szacowania wartości nieruchomości i krytyczna analiza dostępnych danych niezbędnych do prawidłowego wykonywania operatów szacunkowych.
Szybka realizacja zleceń.


Realizujemy wyceny:

 • nieruchomości lokalowych (prawa własności do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego)
 • nieruchomości komercyjnych (biurowych, handlowych, magazynowych, usługowych),
 • nieruchomości przemysłowych,
 • nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych,
 • nieruchomości rolnych i leśnych,
 • nieruchomości specjalnych (użyteczności publicznej, obiektów rekreacyjnych).

Wyceny dla potrzeb:

 • zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy (kredytowych),
 • transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, przemysłowych, dla celów ubezpieczeniowych,
 • aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego,

Opracowania i ekspertyzy:

 • rynku nieruchomości oraz doradztwa w zakresie tego rynku,
 • efektywności inwestowania w nieruchomości i ich rozwoju,
 • skutków finansowych uchwalania lub zmiany planów miejscowych,
 • oznaczania przedmiotu odrębnej własności lokali,
 • bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości,
 • określania wartości nieruchomości na potrzeby indywidualnego inwestora,
 • wyceny nieruchomości jako środków trwałych jednostek w rozumieniu ustawy o rachunkowości,

Operaty szacunkowe sporządzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi rzeczoznawców majątkowych, w szczególności zawartymi w: Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości.

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY
MICHAŁ SAPUŃ, tel. 71/342 13 04
NR UPRAWNIEŃ 6374